Wind Groep Holland is een bedrijf dat sinds 1997 actief is met de ontwikkeling en beheer van windturbineprojecten.

Binnen Wind Groep Holland is veel expertise aanwezig inzake de ontwikkeling en exploitatie van windturbineprojecten. Het werkgebied van Wind Groep Holland is beperkt tot de provincie Noord-Holland. De reden hiervoor is dat er een lokale binding moet zijn met de projecten. Daarnaast is dit ook belang voor het beheer van de projecten, omdat daardoor de aanrijtijden beperkt blijven.

In de loop van de jaren heeft Wind Groep Holland goede relaties op gebouwd met een groot aantal gemeenten, provincie Noord-Holland, Waterschappen en met adviesbureau’s waar gebruik van kan worden gemaakt. Daarnaast beschikt Wind Groep Holland ook over goede relaties met diverse banken, leasemaatschappijen, windturbine leveranciers en energieafnemers waaronder een aantal energiebedrijven. Wind Groep Holland is een onafhankelijk projectontwikkelaar en kan op deze wijze gebruik maken van de marktmogelijkheden en van elk project maatwerk maken.

In de afgelopen jaren heeft Wind Groep Holland op diverse locaties in Noord-Holland zelfstandig of met andere partijen windturbineprojecten gerealiseerd. Andere partijen kunnen bijvoorbeeld zijn; grondeigenaren (agrariërs/bedrijven), gemeenten, energiebedrijven en bedrijfsstichtingen.

Wind Groep Holland plaatst alleen windturbines van turbineleveranciers die een goede trackrecord hebben en een eigen service organisatie hebben in Nederland.


Het beheer door Wind Groep Holland wordt aangestuurd vanuit ons kantoor in Heemskerk, Het onderhoud en het oplossen van storingen is uitbesteed aan de leveranciers van de windturbines en soms aan gespecialiseerde bedrijven.
Medewerkers van Wind Groep Holland zorgen er voor dat de windturbines zoveel mogelijk operationeel zijn. Storingen in de turbines worden zo mogelijk door middel van een monitoringssysteem gereset vanuit ons kantoor en indien nodig wordt dit ter plekke gedaan. Ook wordt de onderhoudscyclus van de windturbines bewaakt om te zorgen dat deze in een optimale conditie blijven en indien noodzakelijk worden onderhoudsteams van de leveranciers aangestuurd.

Daarnaast is het ook belangrijk dat de windturbines regelmatig visueel worden gecontroleerd en of er geen ongerechtigheden zijn, zodat deze goed functioneren en of het onderhoud en het verhelpen van storingen door de windturbineleveranciers goed wordt uitgevoerd. Dit geldt zowel voor de technische kant van het werk als voor het aspect veilig werken in windturbines.
Binnen Wind Groep Holland is een flinke financiële expertise aanwezig in relatie tot windenergie en daarnaast wordt samengewerkt met experts van Westelijke Accountantskantoren WEA. Gezamenlijk is er zo de beschikking over specialistische knowhow op het gebied van financiële- en fiscale aspecten.


Wind Groep Holland heeft de volgende projecten gerealiseerd.


Wind Groep Holland heeft als beherend vennoot van CV Windpoort in het Amsterdams Havengebied een project gerealiseerd bestaande uit 20 windturbines met een vermogen van ieder 660 kW.

Deze 20 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 13,2 MW zijn geplaatst langs diverse landschappelijke lijnen in het Amsterdams havengebied. CV Windpoort is een samenwerkingsverband met energiebedrijf Nuon, waarbij Wind Groep Holland optreedt als beherend vennoot. De windturbines zijn in vijf tranches geplaatst. Drie tranches zijn in 2001 gerealiseerd, de overige twee tranches in 2002 en 2003.

Deze opvallende solitaire windturbine met een blauwe buismast en een vermogen van 2 MW is in oktober 2005 geplaatst op het duurzame bedrijventerrein De Trompet in de gemeente Heemskerk.


Op deze locatie in het Amsterdamse havengebied zijn in februari 2007 vijf windturbines met een totaal opwekvermogen van 15 MW geplaatst.


Dit project is in 2007 op een bedrijventerrein in Amsterdam Noord gerealiseerd, het vermogen van de solitaire turbine bedraagt 2 MW.


Langs de Reyndersweg nabij de Noord-Pier in de gemeente Velsen is gezamenlijk met energiebedrijf Nuon een windturbinepark ontwikkeld bestaande uit een drietal windturbines met een vermogen van 3 MW per stuk. Deze windturbines zijn eind 2011 in bedrijf genomen.
Naast projecten die reeds gerealiseerd zijn, is Wind Groep Holland bezig met de ontwikkeling van nieuwe locaties.

Spreekt deze website van Wind Groep Holland u aan en zoekt u een partner met expertise in huis over windenergie met de daarbij behorende randzaken dan kunt u ons benaderen voor het maken van een afspraak. Geheel vrijblijvend kunnen wij dan gezamenlijk aftasten of een samenwerking haalbaar is.